HÍREK

Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Szerb szakirányú képzésének bemutatása a „Srpski venac“ Kulturális és Média Központ stream előadásában

Dátum: 2021 június 15. kedd

Az ELTE BTK Szerb Tanszéket Dr. Urkom Aleksander, egyetemi adjunktus, oktató, Suput
Andrea, szerb lektor, Tóth Tímea és Olah Grga hallgató képviselte.
A beszélgetést Krkeljics Mitar Mirko vezette, aki szintén ennek a tanszéknek volt a hallgatója.
Urkom Alexander röviden bemuatatt az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Szláv Filológia
Tanszék történetét.Megemlítette, hogy magát az egyetemet 1635-ben alapították. Az egyetem
keretein belül a másodikként alapították a szláv tanszéket, így több mint 150 éves múltja van.
Az 1960-as években kezdek el a tanárok a szerb nylevi és irodalmi témákkal foglakozni. Az
akkori egyetemi hallgató között volt pl. Jovan Jovanovic Zmaj is. Az önnáló kart 1992-ben
alapították, amikor elvált a szerb-horvát tanszéktől. A tanszék komplett tudományos programot
kínál alapképzésen, mesterképzésen és doktori tanulmányokon keresztül. Az egyetemen 8000
hallgató van, 16 intézet, 64 tanszék működik, amelyek 59 alapképzési és 76 mesterképzési
programot, valamint 5 PhD-képzést szerveznek, összesen 72 doktori programmal. Ő az 1990-es
években Stepanovic Predrag, Milosevic Péter és Stefanovic Dimitrije kíváló tanároktól tanult az
egyetemen.
Suput Andrea szerb tanszék lektora elmondta, hogy a budapesti Szerb gimnáziumban végzett,
visszatért Szerbiába, majd ismét Magyarországra jött és elkezdett dolgozni az egyetemen. Mivel
különböző helyekről jönnek a hallgatók, így a szerb nyelvi tudásuk szerint különböző
csoportokban tanítja őket.
Tóth Tímea és Olah Grga elmesélték, hogy miért a szerb szakra iratkoztak be, mi motiválja őket,
kirándulásokat Magyarországon és Szerbiában, fordítótáborokat, kulturális programokat is
szervez a szerb tanszék a hallgatóknak, amelyek mindig emlékezetesek és sikeresek.
Urkom Aleksander a beszélgetés végén elmondta, hogy ő a szerb nyelvészetet, oktatja, míg Dr.
Jakovljevic Dragan az irodalmi órákat vezeti, Suput Andrea pedig a szerb nyelvi órákat.
Remélik, hogy minél többen fogják ezt a szakot választani.

A műsort ezúttal is az "Srpski venac" csapata Dr. Emberné Jurkovits Hajnalka igazgató,Krkeljics
Mitar Mirko szerkesztő és műsorvezető, Bacsi Pavlovic Katarina aszisztens és Kotorcevic Dusan
technikus készítette.


Támogatóink:
Miniszterelnökség
Magyarország Kormánya
Emberi Erőforrások Minisztréiuma
Bethlen Gábor Alapítvány
Szerb Országos Önkormányzat