Програми

Промоција књиге песама „0112“ Јоване Вечић на мађарском језику

Датум програма: 2023.06.11. 17:30
Локација програма: Сегедин
Некатегоризовано

Промоција ће се одржати уСегедину, у оквиру манифестације „Недеља књиге“


Наши спонзори:
Miniszterelnökség
Magyarország Kormánya
Emberi Erőforrások Minisztréiuma
Bethlen Gábor Alapítvány
Szerb Országos Önkormányzat