Програми

Промоција књиге др Драгана Јаковљевића „Музичка кутија“

Датум програма: 2022.11.17. 18:00
Локација програма: Културни и медијски центар "Српски Венац" улица Нађмезе 49.
Некатегоризовано

О књизи и са др Драганом Јаковљевићем разговара Драгана Месечџија

Одломке читају млади глумци Димитрије Петровић и Тијана Мајданџић

Просторије Кулртурног и медијског центра „Српски венац“

Будимпешта, Улица Нађмезе 49.


Наши спонзори:
Miniszterelnökség
Magyarország Kormánya
Emberi Erőforrások Minisztréiuma
Bethlen Gábor Alapítvány
Szerb Országos Önkormányzat