Програми

Дан мађарске културе „Срби на мађарском“

Датум програма: 2023.01.22. 17:00
Локација програма: Културни и медијски центар "Српски Венац" улица Нађмезе 49.
Некатегоризовано

Учествују: чланови Српског позоришта у Мађарској Милан Рус и Бранимир Ђорђев

Драгомир Дујмов и др Тибор Ембер


Наши спонзори:
Miniszterelnökség
Magyarország Kormánya
Emberi Erőforrások Minisztréiuma
Bethlen Gábor Alapítvány
Szerb Országos Önkormányzat