Програми

„Аустријанка“ књижевно вече и разговор са аутором Зораном Милекићем, Сегедин-26. мај, Будимпешта – 27. мај

Датум програма:
Локација програма:

Сегедин –  26. мај 2022. у 18 ч – Српски клуб

Будимпешта – 27. мај 2022. у 18 ч – Културни и медијски центар „Српски венац“, сала Српског позоришта у Мађарској

Представљање књиге „Аустријанка“, читање одломака и приказивање фотографија и филма.

Модератор програма: Добрила Боројевић


Наши спонзори:
Miniszterelnökség
Magyarország Kormánya
Emberi Erőforrások Minisztréiuma
Bethlen Gábor Alapítvány
Szerb Országos Önkormányzat