Вести

„Срби на мађарском“ – обележавање Дана мађарске културе

Dátum: 2023 23 јануара. понедељак

У просторијама Културног и медијског центра „Српски венац“ у Будимпешти, пред лепим бројем гледалаца,  достојно је обележен Дан мађарске културе.

Учетвовали су књижевник Драгомир Дујмов и глумци Српског позоришта у Мађарској, који су читали одломке из дела Дујмова и Петра Милошевића и певали српске песме на мађарском језику. Програм је водио Мирко Митар Кркељић.


Наши спонзори:
Miniszterelnökség
Magyarország Kormánya
Emberi Erőforrások Minisztréiuma
Bethlen Gábor Alapítvány
Szerb Országos Önkormányzat